Analytiikka, optimointi ja markkinointi

Verkkopalvelun kehitys ei pääty sen julkaisuun. Päinvastoin, vasta julkaisun jälkeen päästään tekemään palvelusta menestys jatkuvalla ja systemaattisella analytiikan, optimoinnin ja markkinoinnin hyödyntämisellä. Verkkopalvelun kasvu on kuin tieteen tekemistä: arvailujen sijaan ohjataan, optimoidaan ja kehitetään palvelua dataan sekä kokeiluihin perustuen. Huonoin vaihtoehto on jättää palvelu oman onnensa nojaan uskoen tulosten syntyvän itsestään.

Menestystarinat eivät ole sattumia, vaan ne ovat analytiikan hyödyntämisen, jatkuvan optimoinnin, sekä tehokkaan ja luovan markkinoinnin tulosta.

Ihmisläheisyydestä kasvuun

Webin kymmenien vuosien historiassa uusia teknologioita, palveluita, markkinoinnin keinoja ja muita uudistuksia on tullut ja tulee yhä kiihtyvällä tahdilla. Huolimatta trendeistä, yksi asia on pysynyt kuitenkin keskiössä: palvelut tehdään ihmisille. Voit käyttää rahaa tolkuttomasti toimijoihin, jotka tekevät mainontaa, teknologiauudistuksia tai ottavat käyttöön uusia markkinoinnin järjestelmiä. Mutta, oletko selvillä perusasioista, eli millaista palvelusi käyttö oikeasti on ja tuovatko muutoksesi mitattua liiketoiminnallista hyötyä?

Hymyilevät käyttäjät ovat verkkopalvelun pitkän ajan kasvustrategioista paras, siksi käyttäjäkeskeisyys on meille tärkeintä analytiikassa, optimoinnissa kuin markkinoinnissa. Asiakaskokemus, käyttökokemus ja jokainen digitaalinen kohtaaminen tulee erottua muista positiivisesti. Ei ole olemassa yleistä verkkopalvelun loppukäyttäjää, vaan verkkopalvelun käyttäjät koostuvat yksilöistä ja melkein aina ilman perehtymistä verkkopalvelusta vastaavilla on väärät käsitykset millaista palveluiden käyttö on. Ilman ymmärrystä verkkopalvelun käytöstä on mahdotonta ohjata verkkopalvelua kohti kasvua.

Analytiikka tuo pohjan kaikelle tekemiselle

Askel verkkopalvelun kasvuun ja tuloksiin lähtee tietoon pohjautuvasta päätöksenteosta. Arvailujen sijaan, mittaamme, testaamme ja katsomme analytiikasta miten asiat oikeasti ovat. Analytiikkaa käytetään palvelun kehittämiseen, optimointiin ja digitaaliseen markkinointiin. Käytämme myös käytettävyystestejä analytiikan tueksi ymmärtämään syvemmin analysointimme tuloksia.

Pelkkä datan keruu ei riitä, vaan analytiikan tuloksena on oltava kustannustehokkaita toiminpiteitä jotka vaikuttavat liiketoimintaan tai verkkopalvelun tavoitteisiin. Analytiikkaan pääsee kiinni mainiosti ilmaiseksi esimerkiksi Google Analytics tai Piwik -palveluja käyttäen. Käyttöönotto on helppoa, mutta itse vaativa osuus tulee tunnistaa ne muutamat tärkeimmät mittarit ja muuttaa tietomassa konkreettisiksi teoiksi sekä tuloksiksi. Lue lisää analytiikasta.

Optimointi tuo ja säästää rahaa

On vain kaksi tapaa, jolla verkkopalvelu voi parantaa tulosta: 1) tuomalla lisää kävijöitä tai 2) tekemällä palvelusta tehokkaampi. Jos kuvitellaan, että verkkokauppaan tulee 35 000 kävijää kuukaudessa ja heistä 2% ostaa 10 € tuotteen, niin saamalla 10 000 uutta kävijää nousee tulos 2 000 eurolla. Jos samaisella 35 000 kävijämäärällä saakin tehostettua ostokonversiota yhdellä prosentilla on lisätuotto 3 500 euroa. Optimointi tarkoittaa enemmän tuloksia samoilla resursseilla.

Optimointiin kuuluu sekä verkkopalvelun että markkinoinnin optimointi. Verkkopalvelun optimoinnilla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla analytiikan, testien ja käyttäjäpalautteen esille nostamia pullonkauloja, huonosti toimivia ominaisuuksia tai käyttäjäpolkuja iteroidaan mahdollisimman sujuviksi käyttää. Optimoimalla esimerkiksi verkkokaupan ostoputkea voidaan saada enemmän ostoja samalla kävijämäärällä. Myös päinvastainen pätee: ilman optimointia voi olla, että menetät rahaa etkä ota kaikkea hyötyä verkkopalvelustasi irti. Lue lisää optimoinnista.

Sisäänrakennettua digitaalista markkinointia

Mikäli verkkopalvelua ei tunneta, ei verkkopalvelua ole olemassa. Digitaalisessa markkinoinnissa mitataan verkossa tapahtuvan markkinoinnin toimivuutta. Rahat sekä voimavarat keskitetään todistetusti toimiviin tapoihin ja toimimattomista pyritään systemaattisesti eroon – kyse on tieteellisestä markkinoinnista. Digitaalisen markkinoinnin työkaluja on lukuisia, mutta meille päätavoite on antaa markkinoinnille tehokkaat, mutta helposti omaksuttavat työkalut, jotta markkinointi voi keskittyä luomiseen ja ideoiden toteuttamiseen.

Markkinointi ja digitaalisten palveluiden kehittäminen kuuluvat yhteen. Markkinoinnin eriyttäminen digitaalisissa palveluissa on vanhaa aikaa, koska parhaimpiin tuloksiin päästään kun markkinoinnilliset ominaisuudet rakennetaan myös itse palvelun sisään jo alusta asti. Toisin kuin perinteisissä markkinoinnin toimijoissa, meidän ratkaisut eivät ole rajoitettu tiettyjen markkinointijärjestelmien ehtoihin vaan teemme myös täysin uniikkeja toteutuksia. Lue lisää digitaalisesta markkinoinnista.

Kasvuhakkerointi on datalla johdettua kokeilumarkkinointia. Päätavoite on tiukasti kasvussa. Uniikit kampanjat hyödyntävät usein vahvaa teknologista osaamista. Kasvuhakkeroinnissa ei ole kyse yhdestä kikasta, vaan pitkäjänteisestä työstä tehdä systemaattisia kokeiluja samalla palveluasi muokaten. Lue lisää kasvuhakkeroinnista.