Liiketoiminnan kehitys ohjelmistokehityksen ajurina

Liiketoiminnan kehitys tarkoittaa yksinkertaisesti prosessia, jossa yrityksen liiketoiminta sopeutetaan muuttuneeseen, digitalisoituneeseen maailmaan. Käytännössä tämän toteuttaminen on kuitenkin usein odotettua vaikeampaa. Useilla yrityksillä on vaikeuksia sovittaa vanhoja toimintamalleja uusien digitalisaation tuomien muutosten kanssa yhteen: Heidän tulisi päivittää nykyiset palvelut ja tuoda vanhojen palveluiden ja tuotteiden rinnalle uusi digitaalinen palvelu, mutta asiat eivät suju odotetulla tavalla. Liiketoiminnan kehitys palvelumme tukee ja opastaa asiakkaitamme heidän siirtymässään digitaaliseen aikakauteen.

Digitalisaation ammattilaisina olemme erikoistuneet digitaalisten palveluiden rakentamiseen osana yrityksen liiketoiminnan kehitystä. Meidän tehtävänä on auttaa heitä nostamaan uusi tai nykyinen palvelu tasolle missä sen tulokset näkyvät selkeästi tuloslaskelmassa voittona.

Liiketoiminnan kehitys ohjelmistokehityksen ajurina

Hyvin rakennettu digitaalinen palvelu on monivaiheinen kokonaisuus, jonka taloudellisia hyötyjä mitataan jatkuvasti asiakaskokemuksen ja analytiikan avulla. Liiketoiminnan kehitys -prosessissa palvelu esitestataan mahdollisilla asiakkailla pelkällä prototyypillä, ennen kuin siihen on upotettu liikaa rahaa. Markkinoille siirrytään kun tuote on niin kutsutussa Minimum-Viable-Product (MVP) muodossa. Koko liiketoiminnan kehitys prosessin ajan sparraamme asiakasta siitä mihin suuntaan he haluavat palvelukehitystä viedä ja millaiselta valmiin palvelun tulisi näyttää ja tuntua.

Virheiden tekeminen on halpaa, ja niiden korjaaminen on helppoa. Näin myös päätöksien tekeminen perustuu muuhunkin kuin arvauksiin, ja loppukäyttäjä saa käyttöönsä parhaan mahdollisen palvelun. Kustannukset pysyvät alhaalla riskien kanssa, ja palvelun hyödyt saadaan näkyviin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Liiketoiminnan kehitys jatkuvana prosessina

Digitaalinen palvelu ei ole ikinä valmis ja siksi liiketoiminnan kehitys on jatkuva prosessi. Käyttäjien tarpeet ja mieltymykset muuttuvat, kilpailijat julkaisevat uusia tuotteita ja uudet teknologiset läpimurrot muuttavat markkinoita. Vaihtamisen kitkakerroin loppukäyttäjälle on usein nolla, joten he siirtyvät nopeasti markkinoiden parhaaseen palveluun ja heikot jäävät jalkoihin. Useille yrityksille jotka siirtyvät traditionaalisilta analogisilta markkinoilta digitaaliseen maailmaan, tämä tulee shokkina. Shokki muuttuu pakokauhuksi, pakokauhu virheiksi ja virheet epäonnistuneiksi projekteiksi tai palveluiksi.