Ohjelmistokehitys

Loistavan digitaalisen palvelun luominen on monivaiheista. Ohjelmistokehitys projektissa palvelun luominen alkaa määrittelystä ja suunnittelusta, ja se jatkuu aina ylläpitoon ja jatkokehitykseen saakka. Varsinainen koodaustyö on vain osa digitaalisen palvelun luomista.

Tärkein päämäärämme on aina täyttää kullekin projektille asetetut liiketoiminnalliset, strategiset ja laadulliset vaatimukset. Ohjelmistokehitys asiantuntijoidemme avulla edistät liiketoimintaasi joko kehittämällä uutta tai uudistamalla vanhaa.

Ohjelmistokehityksen työkalut

Yksinkertaiseltakin vaikuttava palvelu voi vaatia monien eri ryhmien ja viitekehysten yhteistyötä ja työllistää kymmeniä tai satoja eri alan osaajia. Näistä jokaisella voi olla omat tarpeet ja toiveet siitä, miten palvelun tulisi toimia heille. Tämän takia on erityisen tärkeää ohjelmistokehityksessä, että palvelu ja sen taustatoiminnot ovat alusta asti hyvin suunniteltuja.

Jokaisen menestyvän tuotteen alussa on idea, mutta tieto siitä, miten tämä idea muuttuu palveluksi voi olla hämärän peitossa. Huolellinen suunnittelu ja määrittely ennen ohjelmistokehitystyön aloitusta takaa, että kaikilla asianomaisilla on selkeä ymmärrys siitä mitä palvelu tekee ja mitä se tarvitsee toimiakseen. Solinorin Aloituspäivä on suunniteltu auttamaan sinua visiosi kirkastamisessa ja vastaamaan palveluusi liittyvissä teknisissä määrittelyissä.

Tässä vaiheessa tiedät mitä palvelu tarjoaa, mutta kuka sitä käyttää ja miten sitä tullaan käyttämään? Väärälle asiakasryhmälle kohdistettu tuote, huono käyttöliittymä ja vaikeaselkoinen sisäinen logiikka voivat muodostaa turhauttavan kokemuksen ja karkottaa asiakkaan. Palvelumuotoilulla suunnittelemme palvelua loppukäyttäjän näkökulmasta ja hahmotamme, mitkä toiminnot ovat hänelle tärkeimpiä ja mitkä ongelmallisia. Palvelumuotoilusta on ohjelmistokehityksessä aina hyötyä, kun haluat parantaa palvelusi käyttökokemusta, ja sen tulisi olla olennainen osa palvelun kehitystä.

Olemme nyt vastanneet toteuttamisen kannalta tärkeimpiin kysymyksiin – mitä, kenelle, miksi ja miten – mutta itse palvelu on vielä teorian tasolla. Palvelun kehittämisessä alusta loppuun voi kulua pitkäkin aika, jolloin tuotetta kokonaisuutena ei voida testata. Interaktiivisen prototyypin avulla voimme jo alkuvaiheessa hahmottaa, millainen valmiista palvelusta tulee. Prototyyppiä voidaan tämän jälkeen helposti käyttää sekä kehityksen apuna että mallina mahdollisille asiakkaille tai rahoittajille.

Ketterä ohjelmistokehitys

Palvelun toteutuksessa suosimme ketterän ohjelmistokehityksen menetelmiä, joiden avulla toteutamme palvelun iteratiivisesti, vaiheittain. Olemme toteuttaneet palveluita myös vesiputousmallilla, mutta useimpien asiakkaidemme kanssa olemme kokeneet ketterät menetelmät tehokkaimmaksi ratkaisuksi käytännössä. Ketterä ohjelmistokehitys pitää huolen, että valmis tuote on asiakasvaateiden mukainen.

Ketterä ohjelmistokehitys koostuu työryhmätason projektihallintamenetelmästä (scrum), jossa työtä tehdään tyypillisesti noin kahden viikon mittaisissa kehitysjaksoissa, eli sprinteissä. Kehitysjaksojen sisältöä hallitsee tuoteomistaja, jonka voimme tarpeen mukaan kouluttaa tehtävää varten.

Ohjelmistokehitys scrum malli

Ketterän kehityksen periaatteiden mukaisesti tarkastelemme tuloksia yhdessä sinun kanssasi aina jokaisen kehitysjakson päätyttyä. Saat myös käyttöösi ominaisuuksiltaan rajattuja palvelun versioita tasaisesti ohjelmistokehitys projektin edetessä.

Palvelun ylläpito on tärkeää ottaa huomioon jo palvelun määrittely- ja suunnitteluvaiheessa. Huolehdimme tarvittaessa myös palvelun ylläpidosta asiakkaan puolesta. Kaikki kehittämämme palvelut on suunniteltu joustaviksi ja helposti ylläpidettäväksi helpottaen siten myös jatkokehitystä.

Muista myös, että ketterästä kehityksestä vastaa ohjelmistokehityksessä aina tuoteomistaja. Ota siis tarvittaessa yhteyttä asiantuntijoihimme tuoteomistajakoulutuksen merkeissä!

Parhaat teknologiat tarpeidesi mukaan

Suosimme ohjelmistokehityksessä avoimen lähdekoodin ratkaisuja, jolloin säästät suoraan kehityksen lisenssikustannuksissa. Käytössämme ovat kaikki modernit ohjelmointikielet, ja rakennamme sovelluksemme ensisijaisesti edullisille, turvallisille ja luotettaville pilvialustoille, joista suosikkimme on Amazon Web Services (AWS).

Olemme täysin teknologiariippumattomia ohjelmistokehityksen asiantuntijoita. Räätälöimme käyttämämme ohjelmistokehityksen teknologiat aina juuri sinun palvelusi tarpeiden mukaisesti.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme!